Sea Strategies/ Uhanalainen Planeetta

9th Annual Exhibit On Climate Change: Endangered Planet
April 29 - June 11, 2022 Sun Gallery Haywarth,Ca,,USA
Sea Strategies, Anitta Toivio ja Dotti Cichon 2019
Olemme kaikki tietoisia ilmaston akuutista kriisistä. Siksi lentoni Lontoosta San Fransiskoon 2019 aiheutti suuren ristiriidan. Tuolloin lensin Gröönlannin yli. Ikkunasta alapuolella avaautuneen vaikuttavankauniin näkymän synnyttämä ilo sekoittui lentämisen synnyttämään syyllisyyteen. Tämä video on syntynyt noista tunnoista ja siinä yndistyy minun kuvaamani Gröönlannin jäätiköt vuoristoineen ja Cichonin Kalifornian rannikolla kuvaama meri.

We are all aware of the acute climate crisis. That is why my flight from London to San Francisco in 2019 caused a great deal of controversy. At the time, I was flying over Greenland. The joy of the impressive view that opened below the window was mixed with the guilt of flying. This video is born of those feelings and features the glaciers of Greenland with its mountains and the sea of Cichon off the coast of California, which I photographed