Urhäll

Anitta Toivio 2014
URHÄLL – PRIMARY ROCK
The Earth has long been under formation as has all the Universe. In its different stages, water and ice have been carving and forming our ground. The elements are the same in stars and in us. The video is meant to evoke the sense of time, almost eternity.
Alkukallio on muotoutunut pitkän ajan kuluessa kuten avaruuskin. Muotoutumisessa on vedellä ja jäällä eri vaiheissaan ollut suuri merkitys. Alkuaineet ovat samt tähdissä ja meissä. Videon on tarkoitus herättää tunne ajasta, melkeinpä ikuisuudesta.

Carving by water and ice.
Harpnäs, Kökar, Finland.
Jään ja veden kaiverus. Harpnäs, Kökar, Ahvenanmaa
Photo by Anitta Toivio 2014

Carving by water and ice.
Harpnäs, Kökar, Finland.
Jään ja veden kaiverus. Harpnäs, Kökar, Ahvenanmaa
Photo by Anitta Toivio 2014

Star Maps on 3000 years interval, June -1011 and 2011.
Tähtikartat 3000 vuoden aikavälillä, kesäkuu -1011 ja 2011 (Ursa)