Olen ohjannut taidetyöpajoja yli 20 vuoden ajan. Ohjaan luovan kuvallisen ilmaisun työpajoja. joissa ennakkotaidoilla ei ole merkitystä, vaan kuka tahansa voi tutkia omia ominaisuuksiaan kuvallisin keinoin. Perinteisillä taidekursseilla, kuten elävänmallin piirustuksessa, maisemamaalauksessa ym. käytän lisänä myös luovan ilmaisun keinoja kunkin oman ilmaisun vapauttamiseen sekä innoituksen lähteenä.

LUOVUUS TYÖVÄLINEEKSI

luovan kuvallisen ilmaisun työpaja

(myös ruotsi ja englanti)

Luovuus ei ole vain taiteilijoiden etuoikeus. Työpajassa jokainen saa välineitä oman luovuutensa käyttämiseen. Vapauttava kuvallinen työskentely riisuu esteitä ja auttaa näkemään asioita, ongelmia ja mahdollisuuksia uudella tavalla. Mitään ennakkotaitoja tai osaamista ei tarvita! Työskentely voidaan suunnata ryhmän tai yksilön erityistarpeita tai toiveita mukaillen. Teemoina voivat olla vaikkapa oman persoonallisuuden rohkeampi käyttö, ryhmäytymisen helpottaminen ja ongelmakohtien luova tutkaileminen, tai mikä vain tärkeältä tuntuva aihe.

Maalaustyöpajan yksilöllisyyteen keskittyvä työtapa antaa mahdollisuuden omien käytösmallien tunnistamiseen sekä sisäisten lahjakkuuksien löytämiseen ja vahvistamiseen. Lisääntyvä itsetuntemus tuo tilaa luovalle asenteelle. Työpajassa asioiden käsittely tapahtuu lempeästi ja vapauttavasti.

Ryhmä työskentelee lattialla, suurilla pinnoilla, koko kehoa käyttäen ryhmä- ja yksilötöitä tehden.

Työpajaan voidaan kerralla ottaa 4-10 henkilöä. Tätä suuremmat kokonaisuudet voi jakaa pienemmiksi ryhmiksi.

Työpaja voidaan järjestää 4 tunnin lyhytkurssina tai jopa viikonlopun kestävänä perusteellisena työskentelyjaksona tarpeen ja toiveen mukaan.

 Tiedustelut Anitta Toivio 045 3468113, anitta.toivio@gmail.com