yhteisöllinen taidekirja

2011 Luopioisissa Maisema meissä - teokseen kuului näyttelykävijöitä osallistava osio, jossa kävijät pyydettiin sukeltamaan omiin metsään liittyviin muistoihin ja tekemään siitä kuva. Osallistuja oli kaiken ikäisiä. Mitään ennakkotaitoja ei tarvittu vaan ajatuksena oli ilmaista vapaasti tunne-elämys siitä tapahtumasta joka mieleen nousi päälimäiseksi. Kuvat koottiin taidekirjaks,i joka on ollut esillä Maisema meissä -näyttelyssä myöhöemmin Suomessa ja USA:ssa

In  Luopioinen 2011 at Landscape in us - art work there was an sedtion
where visitors were asked to dive into their own forest-related memories and to make it up. Participants where of any age and any prior skills where not needed. The idea was to freely express their emotional experience of the event which rose to one's mind the most imprtant. Images were compiled to an artist book which has been featured in the  later  Landscape of us -exhibitions in Finland and the USA